۳۰ بهمن ۱۳۹۹
8 تمرین برای کمک به زانوها

۸ تمرین برای کمک به زانوها

۱۱ تیر ۱۳۹۹
تمرینات اصلاحی زانوی ضربدری

تمرینات اصلاحی زانوی ضربدری

حرکات اصلاحی زانو ضربدری – کشش عضلات اداکتور   اولین ورزش برای درمان زانو ضربدری، کشش عضلات داخلی ران است، پاها را باز کنید، مانند تصویر […]
۰۶ تیر ۱۳۹۹
زانوی ضربدری: علل،علائم و اندازه گیری

زانوی ضربدری: علل، علائم و اندازه گیری

زانوهای ضربدری که در اصطلاح پزشکی به آن ها والگوس زانو گفته می شود یک دفورمیتی استخوانی است. در این حالت زانوها در حالت ایستاده با […]
۲۸ خرداد ۱۳۹۹
تمرینات اصلاحی زانوی پرانتزی

تمرینات اصلاحی زانوی پرانتزی

افراد زیادی بر این باورند که تنها راه اصلاح پای پرانتزی انجام عمل جراحیست، ولی برخی از حرکات ورزشی اصلاحی وجود دارند که به فرد دارای […]
بازگشت به سایت بهارفیت