برنامه حرکات اصلاحی BaharFit

به متخصصین علم حرکات شناسی و آسیب شناسی تیم بهارفیت اعتماد کنید.

حرکات اصلاحی تمریناتی است که بدن را به وضعیت کامل برمی گرداند و امکان عملکرد بهینه و مناسب را برای فرد در وضعیت بدنی خوب فراهم می سازد. بطور کلی می توان گفت که هدف اصلی در حرکات اصلاحی، کسب هماهنگی در انجام فعالیت های جسمانی بدون درد از طریق رفع ایمبالانس های عضلانی(عدم تعادل عضلانی) و حرکات جبرانی( حرکات جایگزین) است.ما با تمرینات اصلاحی عضلاتی را که کوتاه و سفت شده اند، ریلکس میکنیم و عضلاتی را که ضعیف و شل شده اند، فعال و تقویت خواهیم کرد. تمامی این مراحل از طریق تکنیک های مهارتی، کششی، فعال سازی و انسجام که توسط آکادمی ملی طب ورزش آمریکا (NASM) طراحی شده اند، انجام خواهد گرفت. در نتیجه این حرکات و تکنیک های اجرا شده بیوکانیک بدن شما ارتقا می یابد و فشارهای منفی از روی بدن شما برداشته می شود.همانطور که می دانید فشارهای منفی زمانی که روی هم انباشته می شوند باعث درد میشوند و توانایی شما برای حرکت نرمال را تحت تاثیر قرار خواهند داد. با برنامه حرکات اصلاحی تیم بهارفیت می توانید بر نقص های تکنیکی خود غلبه کنید، و بدون هرگونه دردی آزادانه حرکت کنید.
ما در تیممون متخصص حرکات اصلاحی داریم که با توجه به ناهنجاری های اسکلتی و محدودیت های حرکتی شما، مخصوص خودتان برنامه حرکات اصلاحی طراحی و تدوین میکنند.

برنامه‌‌ها